Świadczymy usługi informatyczne w zakresie:

- Doradztwa w zakresie systemów informatycznych opartych o rozwiązania Microsoft®, Apple®, Symantec® Oracle® Bitdefender i wielu innych.

- Projektowania systemów informatycznych

- Instalacji, konfiguracji, strojenia baz danych Oracle®, Microsoft® SQL

- Instalacji, konfiguracji, zarządzania systemami operacyjnymi Microsoft®, Unix®, Linux®

- Wdrażania projektów informatycznych

- Odzyskiwania danych 

- Kontraktów serwisowych

- Administracji i konserwacji infrastruktury informatycznej

- Niezwłocznego usuwania awarii systemów informatycznych

- Bieżących napraw sprzętu komputerowego

- Montażu, transportu i konfiguracji elementów systemów informatycznych

- Sprzedaży komputerów klasy IBM® PC, Apple®, urządzeń mobilnych (PDA) i oprogramowania.

- Konfiguracji i montażu komputerów klasy IBM® PC na zamówienie

- Bezpieczeństwa systemów oraz sprzętu informatycznego 

- Projektowania i wykonania oprogramowania komputerowego 

- Technologii mobilnych PalmOS/PocketPC/Windows Mobile/Windows Phone/iOS/Android

- Prowadzenia szkoleń z zakresu systemów informatycznych i obsługi oprogramowania

- Audytów oprogramowania

- Obsługi zamówień i prowadzenia działalności logistycznej

- Obsługi oprogramowania dla Służby Zdrowia ( System Start, Kontraktowanie itp.) 

- Wykonywania dokumentacji prowadzonych prac